Resultaten (0)

Families (0)

§ 1 Algemeen, reikwijdte van de voorwaarden

1.1 Alle leveringen en diensten van K-meral GmbH & Co KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Hall 4, D - 59073 Hamm, veroorzaakt door bestellingen via onze online shop, Telefoon: +49 (0) 2381 - 905 9340, Fax: +49 - (0) 2381-90 59 310, e-mail: info@1001lights.com, register rechtbank: Rechtbank van Hamm, registratienummer: HRA 3252, identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a UStG: DE 241 718 917, vertegenwoordigd door haar persoonlijk aansprakelijke partner, K-meral Verwaltungsgesellschaft mbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeur Ralf Kolterjahn. (hierna "dealer") zijn gebaseerd op de volgende algemene voorwaarden (hierna "AV") in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.
1.2 Bij vragen per telefoon, fax of e-mail worden de worden de voorwaarden alleen onderdeel van het contract als wij de klant op de voorwaarden wijzen bij het sluiten van het contract de klant de gelegenheid geven de inhoud ervan te lezen en de klant instemt met de geldigheid van de voorwaarden,
1.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn afwijkende voorwaarden niet van toepassing.
1.4 Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers (hierna "klant"). Consumenten in de zin van de voorwaarden zijn natuurlijke personen die overeenkomsten sluiten voor een doel dat grotendeels niet kan worden toegeschreven aan hun commerciële of beroepsactiviteit. Ondernemers in de zin van de voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een overeenkomst met de handelaar handelen in het kader van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.5 Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

§ 2 Sluiting van het contract, sluiting van het contract

2.1 Als u een bestelling wilt plaatsen, kunt u dat rechtstreeks op internet doen via onze winkel op https://www.1001lights.com/nl-nl/.
2.2 U kunt ook een individuele offerte aanvragen

  • per telefoon op +49 (0) 2381 - 905 9340 (Duits) or +49 2381 9059322 (Engels of Frans),
  • per fax op +49 - (0) 2381-90 59 310,
  • per e-mail op info@1001lights.com,
  • of per brief naar het postadres K-meral GmbH & Co. KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Hall 4, D - 59073 Hamm

2.3 Met uw bestelling doet u ons een bindend aanbod om de overeenkomst met u te sluiten. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling in de online shop per e-mail. Het tijdstip van aanvaarding van het aanbod en daarmee het sluiten van het overeenkomst met ons is afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze (zie punt 2.4).
2.4 Het volgende geldt voor bestellingen in de online shop: Wanneer u het gewenste product heeft gevonden kunt u dit nader bekijken vrijblijvend bekijken door op de productnaam of de productafbeelding te klikken. Door op de knop [Toevoegen aan winkelmandje] kunt u het artikel toevoegen aan het winkelmandje. U kunt de inhoud van de winkelwagen te allen tijde vrijblijvend bekijken door op de knop door op de knop [winkelwagen] te klikken. U kunt de producten uit de winkelwagen verwijderen door op het selectievakje [Verwijderen] links van de productafbeelding te klikken of door het cijfer [0] in te voeren in het veld [Aantal]. U kunt het aantal gewenste producten invoeren in het veld [Aantal]. De pagina wordt automatisch bijgewerkt automatisch bij en toont u het nieuwe aantal goederen. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop [afrekenen] op de “Shopping cart” pagina.
Het verdere online bestelproces bestaat uit zes stappen. Kies of er een klantenaccount voor u moet worden aangemaakt of dat u al klant bent. al klant bent. Als u al een klantenaccount hebt, kunt u zich hier direct onder "Ik ben al klant klant" met uw e-mailadres en wachtwoord. In de tweede stap onder "Factuurgegevens" voert u uw persoonlijke gegevens en in de derde stap het eventueel afwijkende verzendadres. In de vierde stap "Verzend methode" kunt u de verzendmethode selecteren. In de vijfde stap "Betalingsinformatie" worden onze geaccepteerde betaalmethoden getoond. In de zesde stap krijgt u onder "Besteloverzicht" een overzicht van uw bestelgegevens zodat u alle informatie nog eens kunt controleren. Door op het winkelwagentje te klikken gaat u terug naar het winkelwagentje, waar u artikelen kunt verwijderen of het aantal ervan kunt wijzigen. U kunt ook invoerfouten corrigeren door terug te navigeren in de browser of door het bestelproces te annuleren en opnieuw te beginnen.
Om de aankoop te voltooien, moet u op de [Koop] knop. Dit zal de bestelling naar ons sturen.

Het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met ons hangt af van de door u gekozen betalingswijze:

Betaling vooraf:
Als u de betaalmethode vooruitbetaling selecteert, geven wij u onze bank gegevens in een aparte e-mail. Deze e-mail vormt een verklaring van aanvaarding. Met deze e-mail wordt de contract in dit geval. De goederen worden geleverd na ontvangst van de betaling.

PayPal:
U wordt doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal tijdens het bestelproces. Hier kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.

Kredietkaart:
Uw creditcardgegevens worden verzonden op het moment dat u uw bestelling plaatst. bestelling. Zodra u zich heeft gelegitimeerd als wettige kaarthouder, vragen wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

Onder rembours:
Door het sturen van een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail of door het leveren van de goederen, accepteren wij uw bestelling binnen twee dagen.

Betaling bij inning:
Door het sturen van een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail of door We nemen uw goederen binnen twee dagen in ontvangst.

2.5 Bij een bestelling in onze online shop wordt de overeenkomst gesloten met:
K-meral GmbH & Co KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4, D - 59073 Hamm, Telefoon: +49 (0) 2381 - 905 9340, Fax: +49 - (0) 2381-90 59 310, e-mail: info@1001lights.com, register rechtbank: arrondissementsrechtbank Hamm, registratienummer: HRA 3252, identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a UStG: DE 241 718 917. K-meral GmbH & Co KG is vertegenwoordigd door haar persoonlijk aansprakelijke vennoot, K-meral Verwaltungsgesellschaft mbH, vertegenwoordigd door de directeur directeur Ralf Kolterjahn.

§ 3 Opslag van de contracttekst

Wij slaan uw bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op. Wij sturen u een orderbevestiging per e-mail met alle order details en de algemene voorwaarden. Je hebt ook de mogelijkheid om zowel de bestelling als de algemene voorwaarden uit te printen voordat u de bestelling naar ons verzendt. Ten slotte kunt u de bestellingen die u hebt geplaatst via uw klantenaccount.

§ 4 annuleringsbeleid & annuleringsformulier voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden

Annulering

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit. Indien u ondernemer bent in de zin in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bent en bij het sluiten van de overeenkomst uw commerciële of zelfstandige activiteit uitoefent, bestaat er geen herroepingsrecht. uw commerciële of zelfstandige activiteit uitoefent, bestaat er geen herroepingsrecht.

Intrekking

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De termijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (K-meral GmbH & Co KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4, D - 59073 Hamm, Telefoon:+49 (0) 2381 - 905 9340, Fax: +49 - (0) 2381-90 59 310, e-mailadres: info@1001lights.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te ondertekenen herroepen, informeren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken formulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons van de annulering van deze contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. werking van de goederen. De montage en installatie van verlichting op plafonds en muren is uitgesloten. Deze gaat verder dan het controleren van de eigenschappen en het functioneren en kan leiden tot het uitvoeren van waardevervanging.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht geldt ook niet:
Voor consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben in een land dat geen lid is van de EU of de EER op het moment van het sluiten van de overeenkomst, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht en het Duitse consumentenbeschermingsrecht. uitsluiting van het UN-kooprecht en het Duitse recht inzake consumentenbescherming.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op
het bedrijf
K-meral GmbH & Co KG
Sachsenweg 9
Hambau / Öko-Zentrum NRW / Hall 4
59073 Hamm
+49 2381 9059310
E-mailadres: info@1001lights.com

§ 5 Annuleringsbeleid & annuleringsformulier voor goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden

De volgende annuleringsvoorwaarden gelden voor goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, met name vracht expeditiegoederen

Annulering

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit. Indien u ondernemer bent in de zin in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bent en bij het sluiten van de overeenkomst uw commerciële of zelfstandige activiteit uitoefent, bestaat er geen herroepingsrecht. uw commerciële of zelfstandige activiteit uitoefent, bestaat er geen herroepingsrecht.

Intrekking

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De termijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (K-meral GmbH & Co KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4, D - 59073 Hamm, Telefoon: +49 (0) 2381 - 905 9340, Fax: +49 - (0) 2381-90 59 310, e-mailadres: info@1001lights.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit dit contract te ondertekenen herroepen, informeren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken formulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons van de annulering van deze contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer EUR 95,00. U U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. De montage en installatie van verlichting op plafonds en muren is uitgesloten. Dit gaat verder dan het controleren van de eigenschappen en het functioneren en kan leiden tot het uitvoeren van waardevervanging.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing:
Voor consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben in een land dat dat op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geen lid is van de EU of de EER, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht en het Duitse recht inzake consumentenbescherming. uitsluiting van het UN-kooprecht en het Duitse recht inzake consumentenbescherming.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op
het bedrijf
K-meral GmbH & Co KG
Sachsenweg 9
Hambau / Öko-Zentrum NRW / Hall 4
59073 Hamm
+49 2381 9059310
E-mailadres: info@1001lights.com

§ 6 prijzen en verzendkosten

6.1 Alle prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief de wettelijke Duitse BTW. Eventuele Eventuele bijkomende leverings- en verzendkosten kunt u op internet bekijken onder https://www.1001lights.com/nl-nl//shipping .

6.2 Wij geven korting op de prijs van goederen voor sommige van onze artikelen. De inventaris en het bedrag van de korting vloeien voort uit de respectieve artikelomschrijving. De korting wordt afgetrokken van de prijs van de goederen in het bestelproces.

6.3 Wij rekenen geen verzendkosten voor afhalen. Als de klant ervoor kiest om de goederen zelf af te halen, zullen wij hem eerst per e-mail laten weten dat de door hem bestelde goederen klaar staan om afgehaald te worden. Daarna kan hij de goederen de goederen op afspraak afhalen op het volgende adres: K-meral GmbH & Co. KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Hall 4, D - 59073 Hamm.

§ 7 Leverings- en verzendingsvoorwaarden

7.1 De levering van goederen vindt plaats met uitzondering van zelf afhalen op de verzendroute en aan het door de klant in het kader van de orderverwerking opgegeven afleveradres. Binnen Duitsland leveren wij met DHL, UPS of een andere aanbieder van onze keuze. Een bestelling voor afhaling is beschikbaar voor elke klant met een factuuradres uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

7.2 Tenzij anders vermeld in de offerte worden de goederen verzonden binnen drie werkdagen na ontvangst van betaling.

§ 8 betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling kan geschieden via vooruitbetaling, PayPal of met creditcard. Het is ook mogelijk te betalen met door de dealer uitgegeven waardebonnen (geheel of gedeeltelijk). Wij behouden ons het recht voor om afzonderlijke betalingsmethoden uit te sluiten. Voor nieuwe klanten behouden wij ons het recht voor om de door u gekozen betaalwijze te controleren of de door u gekozen betalingswijze te wijzigen. Bij een wijziging zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en betalingsalternatieven voorstellen. alternatieven voorstellen. In dit geval kunnen wij de door u gevraagde levering alleen uitvoeren als de voorgestelde betaalwijze wordt aanvaard. De bovenstaande beperkingen gelden niet voor vouchers.

8.2.1 Als u kiest voor de betaalwijze vooruitbetaling, geven wij u in de orderbevestiging onze bankgegevens. Het factuurbedrag dient binnen 5 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven.

8.2.2 Als de betalingsmethode PayPal is geselecteerd, wordt het factuurbedrag betaald via de online betalingsprovider PayPal. Daartoe wordt de klant doorverwezen naar de website van PayPal (www.paypal.de). De klant moet geregistreerd zijn bij PayPal of, indien nodig, zich voor de eerste keer registreren, vervolgens met zijn toegangsgegevens legitimeren bij PayPal en vervolgens de betalingsopdracht aan de handelaar bevestigen. De gebruiksvoorwaarden van PayPal (Europa) S.à r.l., beschikbaar op www.paypal.com, toepassen. & Cie, S.C.A. in hun huidige versie. De verzending vindt plaats na betalingsbevestiging van PayPal.

8.2.3 Bij betaling per creditcard wordt het factuurbedrag in rekening gebracht op de creditcard van de klant wanneer de bestelling wordt verzonden. De goederen worden verzonden nadat de correcte ontvangst van de betaling is vastgesteld en gecontroleerd in ons reserveringssysteem voor elektronische betaalmethoden. De klant moet ervoor zorgen dat de opgegeven rekening voldoende gedekt is. Indien nodig moet hij de kosten dragen die ontstaan door een omboeking van de betalingstransactie wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens onjuist doorgegeven bankgegevens.

8.3 De aankoopprijs kan (geheel of gedeeltelijk) worden betaald met door de dealer uitgegeven vouchers. De inwisseling van vouchers is onherroepelijk. Uitbetaling van voucherwaarden, inclusief restwaarden, is niet mogelijk. Indien de klant het recht op teruggave / annulering uitoefent, wordt de waarde van de voucher niet in geld terugbetaald. In plaats daarvan zal er een tegoed zijn voor toekomstige aankopen in onze online shop.

8.4 Voor leveringen naar landen buiten de EU kunnen er extra kosten zijn waarvoor de dealer niet verantwoordelijk is. verantwoordelijk is. Deze zijn voor rekening van de klant. Hiertoe behoren onder andere kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten).

8.5 Als u een consument bent, moet over de aankoopprijs rente worden betaald tegen het tarief van 5 procentpunten boven de basisrentevoet wanneer de betalingsachterstand optreedt. basisrentevoet wanneer de betalingsachterstand optreedt. Indien u geen consument bent, bedraagt de rente gedurende de betalingsachterstand 8 procentpunten boven de basisrente. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade te bewijzen en te eisen veroorzaakt door de vertraging.

§ 9 garantie

9.1 Als u een consument bent en een bestelling plaatst bij de dealer voor een doelWij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen en stellen u betalingsalternatieven voor. In dit geval kunnen wij de door u gevraagde levering alleen uitvoeren als de voorgestelde betalingswijze wordt aanvaard. Bovenstaande beperkingen gelden niet voor waardebonnen.

9.2 Als u als ondernemer uw bestelling bij de dealer plaatst, geldt het volgende:

9.2.1 Geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering door de klant worden onderzocht, voor zover dit haalbaar is in de normale gang van zaken. Indien een gebrek aan het licht komt, moeten wij daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Indien de klant in gebreke blijft, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het een gebrek betreft dat bij de controle niet herkenbaar was. tijdens de inspectie niet herkenbaar was. Indien een dergelijk gebrek later aan het licht komt, dient de kennisgeving onmiddellijk na de ontdekking ervan te geschieden. na de ontdekking, anders gelden de goederen ook met het oog op dit gebrek. Artikel 377 HGB blijft onaangetast. De klant wordt niet van zijn onderzoeksplicht ontheven, ook niet bij verhaal door de ondernemer volgens § 478 BGB. Indien hij niet onmiddellijk melding maakt van het door zijn in dergelijke gevallen, worden de goederen ook met het oog op dit gebrek geacht te zijn goedgekeurd.

9.2.2 Als er een gebrek is, hebben wij het recht om het soort aanvullende prestatie te bepalen, rekening houdend met rekening houdend met het soort gebrek en de rechtmatige belangen van de klant. In deze overeenkomsten wordt de prestatie als mislukt beschouwd na de derde mislukte poging. Dit aantal geldt niet in geval van in geval van verhaal volgens § 478 BGB.

9.2.3 In geval van nakoming achteraf in geval van gebreken zijn wij slechts verplicht de kosten te dragen die daarvoor nodig zijn, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover deze niet hoger worden door het feit dat de zaak zich op een andere plaats bevindt dan de zetel of het filiaal van de klant waar de levering plaatsvond. handelsfiliaal waar de levering heeft plaatsgevonden. Dit aantal geldt niet in geval van verhaal volgens op § 478 BGB.

9.2.4 De vorderingen van de klant wegens gebreken, met inbegrip van schadevorderingen, vervallen na één jaar. Dit geldt niet in het geval van verhaal volgens § 478 BGB, noch geldt het in de gevallen van §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB en § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Dit geldt evenmin voor vorderingen tot schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid of als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door ons of onze plaatsvervangers. In § 438 I Nr. 2 b BGB (zaken voor gebouwen) verjaren de vorderingen van de contractpartner wegens gebreken na 2 jaar. na 2 jaar verjaard. De verkoop van gebruikte goederen is onderworpen aan uitsluiting van aanspraken op gebreken.

§ aansprakelijkheid voor schade en vergoeding van kosten

10.1 Als u een consument bent en een bestelling plaatst bij de dealer voor een doel dat grotendeels niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of professionele activiteit, zijn wij aansprakelijk voor schade overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

10.2 Indien u als ondernemer uw bestelling bij de dealer plaatst, geldt in geval van onze contractuele aansprakelijkheid voor schade volgens paragraaf 9.2 tot 9.8:

10.2.1 Indien de vorderingen gebaseerd zijn op een opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, zijn wij aansprakelijk voor schade in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de vorderingen gebaseerd zijn op grove nalatigheid door ons of onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voorzienbare, typisch optredende schade.

10.2.2 Indien wij of onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers opzettelijk een plicht hebben geschonden, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt - en geen geval van aansprakelijkheid volgens wettelijke bepalingen in de zin van paragraaf 9.1. aanwezig is - de aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

10.2.3 Tenzij anders bepaald in de punten 9.2.1 en 9.2.2 is onze aansprakelijkheid voor schade uitgesloten. Hetzelfde geldt ook voor zover tegen ons als leverancier regresvorderingen worden ingesteld volgens § 478 BGB.

10.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder punt 9.2 gelden ook voor andere vorderingen, in het bijzonder vorderingen uit onrechtmatige daad vorderingen of vorderingen tot vergoeding van vergeefse uitgaven in plaats van prestaties.

10.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid krachtens artikel 9.2 zijn niet van toepassing op bestaande vorderingen krachtens op §§ 1, 4 Product Liability Act of wegens verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Zij gelden ook niet voor zover wij een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van onze goederen of een prestatie of een aanbestedingsrisico en de garantie is ontstaan of het aanschaffingsrisico is gerealiseerd.

10.5 Wij zijn alleen aansprakelijk voor de overname van een aanbestedingsrisico als wij het aanbestedingsrisico uitdrukkelijk en schriftelijk hebben overgenomen. schriftelijk hebben overgenomen. 9.6 Tenzij de beperking van de aansprakelijkheid volgens paragraaf 9.2 ingrijpt bij aanspraken van producentenaansprakelijkheid volgens § 823 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de verzekering. beperkt tot de vergoeding van de verzekering. Indien dit niet of niet volledig gebeurt, zijn wij aansprakelijk tot het bedrag van de dekking. Dit aantal geldt niet voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

10.6 Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, arbeiders, bedienden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10.7 Een omkering van de bewijslast houdt geen verband met bovengenoemde verordeningen.

§ 11 elektronische factuur

De klant gaat akkoord met een elektronisch verzonden factuur.

§ 12 eigendomsvoorbehoud; verrekening, recht van retentie

12.1 In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendom van het gekochte voor tot volledige betaling van het factuurbedrag. bedrag. Indien u ondernemer bent in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, behouden wij ons het eigendom van de gekochte zaak voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn voldaan. De desbetreffende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

12.2 Tegenover ondernemers: U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn. U hebt ook alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

12.3 Indien de klant bij ons een betalingsachterstand heeft, worden alle bestaande vorderingen opeisbaar onmiddellijk.

§ 13 klantenservice

Voor vragen, klachten of reclamaties kunt u onze klantenservice bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur en 18:30 uur en op zaterdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur per telefoon op +49 (0) 2381 - 905 9340 of per e-mail op info@1001lights.com.

§ 14 gegevensbescherming

De dealer verzamelt, bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie met de klant. Daartoe slaat de dealer de bestelling en de ingevoerde bestelgegevens van de klant. De dealer stuurt de klant een e-mail met alle bestelgegevens en de voorwaarden. De klant heeft de mogelijkheid om zowel de bestelling als de algemene voorwaarden van de dealer uit te printen - alvorens deze te verzenden. voorwaarden van de handelaar uit te printen - alvorens de bestelling te plaatsen. De handelaar is gerechtigd klantgegevens door te geven aan derden indien dit gebeurt ten behoeve van de bestelde dienst (bijv. registratie en/of wijzigingen van het domein bij zoekmachines, enz.) Anders geldt de informatie in de gegevensbeschermingsverklaring van de handelaar van toepassing.

§ 15 OS-platform; Geschillenbeslechtingsprocedure bij de geschillencommissie consumentenbescherming

De Commissie van de EU heeft een internetplatform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform") tussen ondernemers en consumenten. Het ODR-platform is bereikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten bestuur.

§ 16 Rechtsstelsel, plaats van jurisdictie

16.1 Voor consumenten en voor andere personen die hun gewone verblijfplaats of woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.

16.2 Voor consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben in een land dat geen lid is van de EU of van de EER op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake verbintenissen uit overeenkomst. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het Duitse recht inzake consumentenbescherming. inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het Duitse recht inzake consumentenbescherming

16.3 Voor klanten die de overeenkomst sluiten voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (consumenten) is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de klant daarbij daarbij geen dwingende bepalingen heeft van het recht van de staat waarin hij op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten zijn gewone verblijfplaats intrekt.

16.4 De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relatie met de handelaar is Hamm, indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

16.5 De plaats van jurisdictie voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen is Hamm, indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

§ 17 andere

De contracttaal is Duits.

Dit is zeker een vertaling. In geval van een geschil verwijzen wij naar de Engelse versie van het document. U kunt het hier bekijken: /en-gb/conditions/

Typ hieronder de letters en cijfers
x

Kies uw coupon:

€ 8

Korting voor nieuwe klanten
uit een waarde van de goederen van € 204

Uw couponcode

<

Voer de couponcode in op de winkelwagenpagina.

Uw coupon ⮝